Oleg Łatyszonek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.
Oleg Łatyszonek

Oleg Łatyszonek, ur. 27 V 1957 w Elblągu. Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1980), 1986 doktorat.

1980-1983 nauczyciel w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu, 1984-1991 pracownik naukowy UJ.

1981-1998 w „S”, w 1981 współpracownik Biura Komisji Interwencji ZR Białystok.

Po 13 XII 1981 kolporter niezależnego „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Regionu Białystok”, autor artykułów do „Biuletynu”, także do niezależnych pism: białostockiego „Bez Debitu” oraz krakowskiego „Alternatywy”. W IV 1982 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO, następnie w AŚ w Białymstoku, zwolniony warunkowo w XII 1982, w VII 1983 w wyniku amnestii sprawę umorzono.

Od 1991 w Białoruskim Zjednoczeniu Demokratycznym, 1992-1994 przewodniczący BZD. 1993-1997 członek redakcji tygodnika Białorusinów w Polsce „Niwa”. Od 1995 członek Zarządu Związku Białoruskiego w Polsce, od 1996 przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, od 1997 wiceprezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś. Od 1997 wykładowca w Katedrze Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku. W 1998 współtwórca Białoruskiego Radia „Racja”.

Autor książki Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923 (Białystok 1995), współautor (z Eugeniuszem Mironowiczem): Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX w. (Białystok 2002).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Do 5 I 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach KE krypt. Wykonawca.

?