Oskar Stanisław Czarnik

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Oskar Stanisław Czarnik, ur. 27 XII 1937 we Lwowie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1962), w 1979 doktorat, w 1992 habilitacja, od 2003 prof. zw.

Od 1956 w PTTK. 1961-1964 nauczyciel w LO w Tłuszczu, 1964-1966 w ZSZ przy Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa, 1966-1969 handlowiec w Centrali Importowo-Eksportowej CIECH w Warszawie, 1969-1972 redaktor w Wydawnictwach Handlu Zagranicznego w Warszawie, 1972-1978 nauczyciel w Technikum Odzieżowym w Warszawie, 1978-2008 pracownik Biblioteki Narodowej.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący, przewodniczący KZ w BN.

13 XII 1981 zatrzymany, po kilku godz. zwolniony, 14 XII 1981 uczestnik strajku w BN, przewodniczący KS, po pacyfikacji strajku internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, następnie w Jaworzu, zwolniony 29 IV 1982. 1984-1986 działacz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie, 1984-1988 działacz Duszpasterstwa Internowanych i Uwięzionych, 1986-1989 członek Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Klemensa (przy ul. Karolkowej) w Warszawie, współorganizator corocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, wczasów rodzinnych, organizator pogadanek i pokazów filmowych. Od 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” w BN.

W 1989 przewodniczący KZ „S” w BN. W 1989 współorganizator w BN zbiórki książek dla Polaków na Wschodzie. 1989-1990 wiceprzewodniczący KO „S” w Kobyłce; 1990-1994 radny z listy KO, przewodniczący Rady Miasta Kobyłka. 1995-2004 wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2001 kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa BN. Od 2005 wykładowca w Akademii Świętokrzyskiej (od 2011 Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach. Od 2007 członek Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2008 na emeryturze. Członek Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka i Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

Autor wielu publikacji dot. kultury literackiej w Polsce i na wychodźstwie w XIX i XX w., m.in.: Proza artystyczna a proza codzienna (Wrocław 1982), Między dwoma sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944-1980 (Warszawa 1993), Wybory ideowe i literackie „Robotnika” 1918-1939 (Warszawa 1996).

Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2005).

Od 30 I 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Karol, do 3 II 1987 objęty KE.

Anna Grażyna Kister