Parafia św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Parafia św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim, budowę kościoła rozpoczęto w l. 1938-1939, dokończono po wojnie, w X 1947 świątynia została wyświęcona przez sufragana poznańskiego, ks. bp. Franciszka Jedwabskiego, 17 XI 1947 metropolita poznański, ks. abp Walenty Dymek erygował przy kościele parafię św. Antoniego Padewskiego. Pierwszy proboszcz: ks. kanonik mjr Franciszek Dymarski, nast. 1963-1976 ks. Seweryn Garyantesiewicz; od 1 VIII 1976 ks. infułat Tadeusz Szmyt; w 2005 do parafii należało 11,5 tys. wiernych.

Na przełomie l. 70. i 80. przy parafii działało Duszpasterstwo Rodzin. Współpracę z „S” ks. T. Szmyt rozpoczął w 1981; 3 V odprawił na stadionie miejskim mszę św. w intencji Ojczyzny, 27 VI 1981 w rocznicę Czerwca ’56 w kościele św. Antoniego odprawiona została msza św. za poległych w Poznaniu, 11 XI odprawiono uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny w ramach obchodów Święta Niepodległości zorganizowanych przez Miejską Komisję Porozumiewawczą, 15 XI (podczas mszy na stadionie miejskim) ks. T. Szmyt poświęcił sztandar KZ „S” ZNTK – największego zakładu pracy w Ostrowie Wlkp.

15 XII 1981 ks. T. Szmyt wraz z dwoma proboszczami parafii ostrowskich – ks. Alfredem Mąką i ks. Mieczysławem Kutnerem, oraz doc. Jerzym Pietrzakiem, członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej, interweniowali u władz miasta w sprawie internowanych członków „S”, w wyniku czego wolność odzyskali m.in. Mariusz Kubiak i Stefan Łyszczak. W 1982 ks. T. Szmyt włączył się w działalność Komitetu Odbudowy Pomnika Kardynała Mieczysława Ledóchowskiego w Ostrowie Wlkp. 3 V 1983 działacze podziemnej „S” wywiesili w kościele podczas mszy św. przepasany kirem sztandar „S”, modlono się za uwięzionych i aby Polak Polakowi był bratem i nie donosił jeden na drugiego, po mszy odśpiewano Boże, coś Polskę z uaktualnionym tekstem, wznosząc w górę ręce z palcami ułożonymi w kształcie litery V, aktorka Barbara Horawianka odczytała teksty bł. Urszuli Ledóchowskiej poświęcone sytuacji w kraju w okresie zaborów i walce o niepodległość Polski. 12 V prezydent Ostrowa Wlkp. odbył z proboszczem rozmowę interwencyjną.

Po zabójstwie w 1984 ks. J. Popiełuszki przy parafii powstało Koło Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie, w którym czynni byłi działacze „S”, przew. został doc. Jerzy Pietrzak. Na pocz. XII 1984 członkowie Koła wystosowali protest do Sejmu PRL, domagając się odsunięcia od śledztwa w sprawie śmierci ks. J. Popiełuszki funkcjonariuszy SB oraz odebrania SB nadzwyczajnych uprawnień; pod petycją podpisało się 38 osób, w tym ks. T. Szmyt i jego wikariusze; w następstwie do Ostrowa przyjechał rzecznik rządu J. Urban, ale sygnatariusze protestu zbojkotowali spotkanie (przyszła 1 osoba); rozgłos sprawie nadała tv, głosząc, że protest był dziełem księży i członka Prymasowskiej Rady Społecznej Jerzego Pietrzaka. W 1986, w ramach prac Odrodzenia, z inicjatywy Jerzego Grzegorskiego przy kościele św. Antoniego powstała sekcja polityczno-społeczna; przez 3 lata organizowała ona spotkania i dyskusje z udziałem działaczy „S”; w 1989 z inicjatywy ks. T. Szmyta i Henryka Sicińskiego, lekarza i działacza „S” – Ostrowski Klub Inteligencji Katolickiej.

Grażyna Schlender