Parafia św. Jana Chrzciciela w Soninie k. Łańcuta

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Parafia św. Jana Chrzciciela w Soninie k. Łańcuta, erygowana w 1966, pierwszy kościół zbudowano ok. połowy XV w.

Od IX 1980 proboszcz (od 1980) ks. Jan Jakubowski zaangażował się we współorganizowanie „S” w Soninie i innych wsiach.

Po 13 XII 1981 plebania stała się miejscem działalności podziemnej: ks. J. Jakubowski i współpracujący z nim parafianie malowali plakaty, drukowali ulotki; ukrywali się tu działacze „S”: Jan Stepek, Paweł Nowacki, Marek Wójcik; organizowano pomoc dla internowanych, zbiórki żywności dla robotników z Nowej Huty i górników z Katowic. W VII 1982 podczas odbywającego się spotkania na plebanię wtargnęła MO: zarekwirowano powielacz, uczestników zatrzymano i przesłuchiwano; ukrywający się na plebanii P. Nowacki uniknął aresztowania, wyskakując przez okno z 1. piętra. 7 VIII 1983 w celu umożliwienia legalnych kontaktów przy parafii powołano Bractwo Trzeźwości; comiesięczne spotkania gromadziły ok. 100 osób (z Soniny, Łańcuta, Rzeszowa, Krosna, Sokołowa, Leżajska, Jarosławia): po mszy św. odbywały się wykłady nt. historii, problemów wychowania, dyskutowano o wydarzeniach w kraju; gośćmi parafii byli m.in. Jacek Szymanderski, ks. Henryk Borcz, Jarosław A. Szczepański, Wit Tybulczuk, Jan Draus, Stanisław Złonkiewicz. BT organizowało i współorganizowało inne takie bractwa w woj. rzeszowskim. 14/15 VII 1984 tzw. nieznani sprawcy zatruli studnię i wymalowali swastyki na ścianach plebanii. 1985-1987 organizowano nielegalne marsze trzeźwości (de facto piesze pielgrzymki) do grobów kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, z udziałem zazwyczaj ok. 100 mieszkańców Soniny, na trasie pielgrzymek (opracowanej z uwzględnieniem miejsc historycznych) odbywały się spotkania z mieszkańcami, których informowano o celu marszu i zachęcano do powoływania bractw trzeźwości. W VI 1987 zorganizowano pieszą pielgrzymkę do Tarnowa na spotkanie z Janem Pawłem II. Członkowie BT z Soniny opracowali Program Ruchu Chłopskiego.

Zaangażowani w BT i działalność podziemia byli: ks. J. Jakubowski, Krystyna Styś, Janina i Stanisław Tejchmanowie, Stanisław Dec, Irena i Edward Cwynarowie, Józef Zabłocki, Zofia i Antoni Boskowie, Dorota Nycz, Ewa i Teresa Drewniak, Danuta i Zbigniew Lemańczykowie, Wanda Bieniasz, ks. Jan Sobkowicz, Krystyna i Andrzej Kuźniarowie, Marta Rogowska, Stanisław Ruszel, Maria i Stanisław Krzywonosowie, Józef Ślisz z Łąki, Józef Frączek z Krzemienicy, Anna i Wit Tybulczukowie z Albigowej oraz Grażyna Kunysz, Krystyna i Stanisław Olechowie, Stanisława i Mieczysław Piłatowie, Mieczysław Szydełko, Helena i Ryszard Drabiccy, Władysław Dębski, Józefa Henzel, Zofia Radaczyńska, Maria Miller i Lucyna Reizer z Łańcuta.

Maria Krzywonos