Paragraf

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Paragraf, studenckie wydawnictwo niezależne działające 18 II – 13 XII 1981, założone przez zespół i dzięki środkom technicznym drukarni strajkowej NZS funkcjonującej na Wydz. Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego podczas strajku łódzkich uczelni.

W składzie zespołu studenci UŁ: Andrzej Chmielecki, Barbara Błaszczyk, Krystyna Krasowiak, Małgorzata Litwińczuk, Wiesław Maciejewski, Anna Organiściak i Tadeusz Wiatrowski, wspierał Wojciech Hempel – współpracownik KSS KOR. Lokal udostępnił ZR „S” Ziemi Łódzkiej w swojej siedzibie przy ul. Piotrkowskiej 260.

Nakładem wydawnictwa ukazały się:Statut NZS; broszury o tematyce historycznej i politycznej: Marszałek J. Piłsudski do Przedstawicielstwa Narodowego, oprac. Karolina Ossowska (właśc. M. Litwińczuk); Leopold Jeżewski, Dzieje sprawy Katynia; Katyń, przedruk z oprac. J. Abramowskiego Katyń wydanego przez RMP, oprac. M. Litwińczuk; Leszek Moczulski, Rewolucja bez rewolucji; Reminiscencje niesentymentalne. Marzec ’68 – wybór wspomnień, przedruk z „Krytyki” nr 1, oprac. Wiesław Maciejewski. Wydawano ulotki, plakaty („Linda Winsh Aresztowana” – 1,3 tys. egz.; „Uwolnić Politycznych” – 1,5 tys. egz.; „Marzec ’68 Pamiętamy”), komunikaty NZS i Studenckiego KOWzP przy NZS UŁ; współorganizowano z NZS UŁ akcje plakatowe i ulotkowe. Wydawnictwo dysponowało powielaczem białkowym, korzystało też ze sprzętu poligraficznego ZR.

13 XII 1981 wywieziono z drukarni w siedzibie ZR „S” Ziemi Łódzkiej papier, materiały drukarskie i maszynę do pisania, 14 XII 1981 powielacz, który następnie służył tajnej strukturze NZS wydającej „BIS” i pismo „Jesteśmy”.

Małgorzata Lenczewska