Paweł Śpiewak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Paweł Śpiewak, ur. 17 IV 1951 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filozofii i Socjologii (1973), w 1984 doktorat, w 2000 habilitacja.

1975-1976 starszy asystent na Wydz. Filozofii i Socjologii UW, zwolniony z powodu działalności opozycyjnej, 1976-1980 bez zatrudnienia. W 1976 sygnatariusz listu protestacyjnego przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. W 1977 współpracownik Uniwersytetu Latającego, 1978-1980 współpracownik TKN; autor w niezależnym kwartalniku literackim „Puls” ”. III 1979-1981 współzałożyciel i członek redakcji „Res Publica”.

Od XII 1980 pracownik naukowy Wydz. Filozofii i Socjologii UW, przywrócony do pracy przez specjalną komisję Senatu UW. Od IX 1980 w „S”, współpracownik MKZ Mazowsze przy organizacji komórek związkowych w zakładach pracy.

1982-1989 prelegent w kościołach.

Od 2001 profesor UW, kierownik Zakładu Historii Myśli Społecznej w Instytucie Socjologii. 2005-2007 poseł RP z listy PO, w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Komisji Spraw Zagranicznych. Wykładowca w Wyższej Szkole Mediów im. Jerzego Giedroycia w Warszawie, w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Członek SPP. W składzie redakcji „Res Publiki Nowej” i „Przeglądu Politycznego”; stały współpracownik tygodnika „Wprost”, publikuje w „Tygodniku Powszechnym”, „Dzienniku”, „Fakcie”, „Gazecie Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”; współpracuje z tygodnikiem internetowym „Kultura Liberalna”. Od 2011 dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Autor, współautor, tłumacz licznych publikacji, m.in. Gramsci (1977), Książę jest nagi (1987), Ideologie i obywatele (1991), W stronę wspólnego dobra (1998), Anti-Totalitarismus. Eine polnische Debatte (2003), Obietnice demokracji (2004), Midrasze: księga nad księgami (2004), Pamięć o komunizmie (2005).

Krzysztof Dąbek