Paweł Andrzej Skrzywanek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Paweł Andrzej Skrzywanek, ur. 25 XI 1965 we Wrocławiu. Od 1984 student Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii.

Od 1977 uczestnik Ruchu Światło-Życie.

W 1981 działacz Uczniowskiego Komitetu Odnowy Społecznej.

Od 1982 kolporter prasy podziemnej; jeszcze jako uczeń LO uczestnik wrocławskich Duszpasterstw Akademickich. Od 1985 działacz podziemnej struktury NZS na UWr; zaangażowany w prowadzenie biblioteki NZS, gromadzącej wydawnictwa podziemne. W 1986 studencki animator Duszpasterstwa Akademickiego Dorotki przy parafiach św. Doroty, św. Stanisława i św. Wacława we Wrocławiu. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Od 1985 autor artykułów publikowanych (najczęściej pod ps. Marcin Rychter) głównei w podziemnym piśmie NZS UWr „Komunikat”; uczestnik nagrywania i emisji audycji podziemnego Radia NZS. W 1986 współtworzył grupę samorządową Dwunastka. Od 1987 współpracownik podziemnego pisma „Wrocławski Student”. Inicjator powołania, następnie przewodniczący Ruchu Młodych Katolików. 1988-1989 redaktor podziemnego pisma „U siebie”. Od 1987 współpracownik Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. 1 V 1988 współorganizator wiecu pod kościołem św. Doroty, 12 V 1988 na pl. Uniwersyteckim, także w V 1988 współorganizator strajku studentów UWr; współinicjator reaktywowania Kooperatywy Akademickiej Bratnia Pomoc. 1988-1989 członek Senatu UWr.

W 1989 uczestniczył w pogrzebie Imrego Nogya w Budapeszcie, nawiązał wówczas współpracę z Viktorem Orbanem i ruchem FIDESZ. Uczestnik działań mających na celu ponowną legalizację NZS (m.in. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie). W 1990 z listy KO „S” radny Rady Miasta Wrocław, następnie wiceprzewodniczący; 1991-1994 dyr. Wydz. Kultury Urzędu Miasta Wrocławia; 1994-1995 wicedyr. ośrodka regionalnego TVP we Wrocławiu; 1995-1997 doradca ds. inwestycji w Parkingach Miejskich SA tamże; 1997-2001 doradca prezesa firmy Warta Ubezpieczenia SA; 2001-2002 doradca inwestycyjny w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych; 2001-2003 dyr. Hotelu Tumskiego we Wrocławiu. Od 2003 prezes Zarządu Centrum SPA we Wrocławiu. 1990-1992 w PC, następnie w Partii Konserwatywnej; 1997-2000 w SKL. 2004-2008 członek Rady Ochrony Zabytków Narodowego Centrum Kultury.

Odznaczony złotą odznaką Za Opiekę nad Zabytkami (2002), odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2004), brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2005), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Artur Adamski