Paweł Aszkiełowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Paweł Aszkiełowicz, ur. 2 III 1965 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek politologia (1992).

Od 1982 działacz podziemia, kolporter pism podziemnych, m.in. „Solidarności Walczącej”, „Solidarności Dolnośląskiej”, „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżących”, oraz ulotek, plakatów, książek. 1984-1989 członek Solidarności Walczącej, współpracownik Radia SW, łącznik i kurier; współpracownik, następnie członek NZS. 10 IV 1987 zatrzymany i przesłuchiwany, 11 IV 1987 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w wys. 50 tys. zł; 29 IV 1987 ponownie zatrzymany i przesłuchiwany. W V 1988 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr.

W 1990 członek sztabu wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich, mąż zaufania w Woj. Komisji Wyborczej. 1992-1994 asystent w Instytucie Nauk Politycznych UWr, 1994-2003 pracownik wrocławskiego oddziału PWN, w 2004 Grupy A5, w 2005 Agencji Wydawniczej A Linea, 2006-2008 Dolnośląskiego Centrum Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, 2008-2011 zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, od 2011 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011).

Rozpracowywany przez Insp. II WUSW Wrocław 12 I 1987 jako OZ.

Barbara Drabicka-Klint