Paweł Daniel Perchel

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Paweł Daniel Perchel, ur. 11 XII 1964 w Starachowicach. Ukończył Liceum Zawodowe przy FSC w Starachowicach (1983).

1979-1980 w ZSMP. 1984-1986 pracownik FSC w Starachowicach.

VIII 1984 – VII 1989 współorganizator i działacz Grupy Młodych w Starachowicach, VIII 1984 – IV 1985 założyciel, drukarz (z Pawłem Bargiełowskim), kolporter podziemnego wydawnictwa Lud, IV 1985 – 1989 autor i drukarz (także podczas zasadniczej służby wojskowej) ulotek kolportowanych w Starachowicach, organizator i uczestnik wielu akcji ulotkowych i malowania haseł, X 1985 – IV 1986 współtwórca (z Teresą Barszowską i Robertem Adamczykiem) wydawnictwa Pro Kontra, I-IV 1986 redaktor i drukarz podziemnego pisma „Pro Kontra”; 1986-1988 zasadnicza służba wojskowa, 1988-1994 pracownik Starachowickiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego; IX 1988 – VII 1989 współzałożyciel i drukarz podziemnego pisma „Nasze Sprawy”.

W III 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” w SPPD i Tymczasowej Delegatury RKW w Starachowicach, 1989-1992 wiceprzewodniczący, 1992-1994 przewodniczący KZ „S” w SPPD; 1991-1994 członek Prezydium KKK „S” Drzewiarzy; od 1994 własna działalność gospodarcza. W 1989 wydawca i drukarz „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowego Międzyszkolnego Komitetu Uczniowskiego” i „Biuletynu Informacyjnego Delegatury «Solidarności» w Starachowicach”. Współzałożyciel, od IV 2008 prezes Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980-1989 w Starachowicach.

Robert Jerzy Adamczyk