Paweł Gniazdowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Paweł Gniazdowski, ur. 20 VI 1960 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, kierunek filologia angielska (1985).

1985-1990 nauczyciel w I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Od 1977 współpracownik ROPCiO, jeden z drukarzy (w swoim mieszkaniu) niezależnego pisma „Opinia”.

Od X 1980 współtwórca, członek Uczelnianego Komitetu Założycielskiego NZS UŁ, współredaktor niezależnego pisma NZS UŁ „Od Nowa”; I/II 1981 uczestnik strajku UŁ, członek grupy negocjującej studenckie postulaty z rektorem UŁ, przewodniczący Uczelnianego KS; wspomagał Międzyuczelnianą Komisję Porozumiewawczą w negocjacjach z ministrem Januszem Górskim; w IV 1981 delegat na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie; IV 1981 – XII 1981 współredaktor niezależnego pisma NZS UŁ „Veto”; od jesieni 1981 członek Komisji Uczelnianej NZS UŁ.

Po 13 XII 1981 kolporter podziemnego pisma MKK „Jesteśmy”; 1982-1984 działacz kół samokształceniowych, od 1984 pierwszy przewodniczący Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele oo. jezuitów w Łodzi; współredaktor pisma „Exodus” wydawanego przez Duszpasterstwo Akademickie Węzeł przy kościele św. Teresy.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, wiceprzewodniczący jednej z obwodowych komisji wyborczych w Łodzi z ramienia Wojewódzkiego KO. 1990-1994 wicekurator oświaty w Łodzi, od 1994 pracownik polskiego oddziału DBM, dyrektor handlowy, następnie partner zarządzający.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

Wiesław Maciejewski