Paweł Juros

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Paweł Juros, ur. 14 XI 1928 w Krasiejowie k. Opola, zm. 4 VII 1997. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wydz. Lekarski (1954), w 1966 II stopień specjalizacji chirurgii ogólnej.

Pod koniec II wojny światowej wcielony do Wehrmachtu, następnie w niewoli aliantów; po wojnie wrócił do Polski. 1954-1981 lekarz w Szpitalu Miejskim w Legnicy, IX 1981 – 1996 ordynator Oddziału Chirurgii w Szpitalu Chirurgicznym tamże. W 1956 współuczestnik próby usunięcia pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy. 1956-1957 członek KIK tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek „S” Pracowników Służby Zdrowia w Legnicy.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w pomoc represjonowanym; udostępniał mieszkanie na potrzeby „S”. W 1985 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Świętej Trójcy w Legnicy; z żoną Bogumiłą Walczak fundator płyty granitowej upamiętniającej Józefa Piłsudskiego w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła tamże. Od 8 X 1988 członek jawnej Komisji Zdrowia „S”.

W IV 1989 współorganizator, następnie członek KO „S” w Legnicy; w 1989 członek KZ przy Szpitalu Wojewódzkim tamże. 1991-1993 senator RP z listy PC; 1994-1997 radny Miasta Legnica. W 1989 współtwórca Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy. Od 1996 na emeryturze. Wieloletni członek organizacji, stowarzyszeń, m.in. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Rady Programowej Radia Legnica oraz Biskupiej Rady Społecznej Diecezji Legnickiej.

Łukasz Sołtysik