Paweł Kocięba-Żabski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Paweł Kocięba-Żabski, ur. 23 IV 1964 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Nauk Historycznych, Filozoficznych i Pedagogicznych (1988), kierunek historia.

Od 1982 działacz podziemnej struktury NZS na UWr, kolporter wydawnictw podziemnych; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rozmowom ostrzegawczym; w 1986 współtwórca, redaktor podziemnego pisma „Gazeta Akademicka”; w V 1986 współorganizator akcji Fredruś; współzałożyciel na UWr Niezależnej Grupy Samorządowej Dwunastka; w VII 1986 uczestnik akcji i demonstracji pod hasłem Uwolnić Więźniów Politycznych, zatrzymany, przetrzymywany w AŚ WUSW we Wrocławiu, skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na 3 miesiące więzienia. Od 1986 autor artykułów w „Tygodniku Mazowsze”; uczestnik akcji Ruchu Wolność i Pokój, Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, także uczestnik Tygodni Prasy Niezależnej; od 1987 happeningów Pomarańczowej Alternatywy, w 1988 redaktor pisma PA „Komunikat Wojenny”. Od XI 1987 współpracownik RKW „S” Dolny Śląsk, redaktor „Regionu”; 1 V 1988 jako uczestnik demonstracji zorganizowanej przez „S” i Solidarność Walczącą we Wrocławiu przemawiał na wiecu, ciężko pobity przez ZOMO; także w V 1988 współorganizator wiecu studentów i strajku okupacyjnego na UWr, członek KS; od 1988 współpracownik Ruchu Alternatywnego Myślenia, uczestnik wieców i spotkań dyskusyjnych; w V i VIII 1988 uczestnik wieców organizowanych m. in. w zakładach pracy w celu wywołania strajków na terenie Wrocławia. Wiosną 1989 uczestnik kampanii wyborczej Wrocławskiego KO „S”.

W 1990 w ROAD. Dziennikarz „Gazety Wyborczej”, specjalista public relations.

Artur Adamski