Paweł Nowok

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Paweł Nowok, ur. 2 I 1942 w Rudzie Śl. Ukończył Technikum Mechaniczno-Hutnicze dla Pracujących w Katowicach (1965).

1959-1973 zatrudniony w Hucie 1 Maja w Gliwicach, 1973-2000 w KWK Halemba w Rudzie Śl.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w kopalni; od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w KWK Halemba.

13 XII 1981 uczestnik strajku w kopalni, członek KS. 1982-1989 kolporter pism podziemnych m.in. „Tygodnika Mazowsze” i lokalnego „Informatora” na terenie Rudy Śl. (współpraca m.in. z prof. Jerzym Wuttke oraz Jerzym Pierzchałą). 1985-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śl.

Od IV 1989 członek Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” w KWK Halemba, od V 1989 – 2000 przewodniczący KZ, od 2000 członek KZ. 1990-1991 członek KO w Rudzie Śl. 1990-1998 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1997-2001 poseł RP z listy RS AWS; 1998-2003 działacz AWS w Rudzie Śl. Od 2000 na emeryturze.

Damian Guzek