Paweł Pyrchała

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Paweł Pyrchała, ks., ur. 12 VIII 1932 w Dortmundzie (Niemcy). Absolwent Wyższego Seminarium Śląska Opolskiego w Opolu, Wydziały: Filozofii i Teologii (1957).

1957-1963 po otrzymaniu święceń kapłańskich wikariusz i kapelan szpitalny w parafii św. Barbary w Bytomiu; 1963-1976 wikariusz ekonom kierujący parafią Ducha Świętego w Zabrzu, od 1971 proboszcz (wcześniej brak zgody władz na nominację); diecezjalny duszpasterz młodzieży żeńskiej w Opolu; od 1976 proboszcz parafii św. Józefa w Zabrzu; 1976-1992 dziekan rejonu gliwickiego diecezji opolskiej, kierownik diecezjalnego referatu duszpasterskiego.

Po 13 XII 1981 organizator ośrodka pomocy charytatywnej dla mieszkańców Zabrza, Bytomia, Gliwic i okolic oraz oddziału Komitetu Pomocy Internowanym, Uwięzionym i ich Rodzinom przy parafii św. Józefa; dzięki jego pośrednictwu w klasztorze Sióstr Miłosierdzia ukrywali się poszukiwani działacze „S”; opiekun internowanych w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, przekazywał informacje na ich temat do Kurii w Opolu i do Episkopatu. W 1984 i 1985 organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach.

Od 1992 dyr. wydz. duszpasterskiego diecezji gliwickiej. Od 1983 prałat, od 1993 infułat. Od 2005 na emeryturze.

Teresa Brodzka