Piotr Ławrynowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Ławrynowicz, ur. 29 VI 1946 w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tamże, Wydz. Prawa i Administracji (1971).

1972-1973 starszy instruktor ds. prawnych i skarg w Zarządzie Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości w Bydgoszczy, 1974-1980 kierownik Zespołu Pomocy Prawnej, od 1976 radca prawny w Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych tamże, 1978-1984 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury tamże, 1982-1993 w Techma-Bydgoszcz SA, 1983-1984 w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 1983-1991 w Pomorskim Przedsiębiorstwie Eksportu Budownictwa Interbud. 1971-1990 w PZPR. 1976-1980 członek Zrzeszenia Prawników Polskich. 1976-1994 publicysta prawny, m.in. w „Tygodniku Budowlanych Profile”.

Od XII 1980 radca prawny w MKZ „S” (przeszedł tu na mocy porozumienia stron na pisemną prośbę przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Regionu Bydgoskiego „S” Jana Rulewskiego). Od I 1981 w „S”; lektor, wykładowca, autor programów szkoleń organizowanych dla działaczy związkowych przez MKZ, następnie ZR, organizator i kierownik profesjonalnego działu prawnego w ZR. III-IV 1981 uczestnik rozmów mających doprowadzić do rozwiązania kryzysu bydgoskiego; sygnatariusz porozumień w bydgoskich zakładach pracy.

Po 13 XII 1981 udało mu się wynieść z siedziby ZR część dokumentacji osobowej prawników działających społecznie w „S”; nadal prowadził społecznie obsługę związku zawodowego i nieformalnie udzielał pomocy prawnej pracownikom różnych zakładów i działaczom podziemia. W I 1982 przesłuchiwany przez funkcjonariuszy MO ws. pracy w ZR. 1982-1989 uczestnik Mszy za Ojczyznę. IX/X 1983 – 1987 członek pierwszej legalnie działającej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

1989-2002 radca prawny w Przedsiębiorstwie Budowlano-Modernizacyjnym Techmabud Sp. z o.o., 1993-2001 w Kujawiaku Browarach Bydgoskich Sp. z o.o., 1998-2002 w Przedsiębiorstwie Total Sp. z o.o., od 1998 w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Kobylarni. Członek Samorządu Radcowskiego.

Autor wielu publikacji prasowych z zakresu prawa pracy i funkcjonowania związków zawodowych.

Katarzyna Grysińska