Piotr Bąk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Bąk, ur. 19 V 1958 w Zakopanem. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek geodezja.

Przewodnik tatrzański III klasy. Członek ZHP, harcmistrz.

W X 1980 uczestnik środowiskowych spotkań działaczy harcerskich zmierzających do powołania niezależnych struktur harcerskich; współorganizator Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, pomysłodawca nazwy organizacji, w 1981 redaktor pisma zakopiańskiego KIHAM „Czuj Duch” (we współpracy z Ryszardem Kłekiem, Maciejem Krupą, Zbigniewem Słupem i Maciejem Zubkiem; do 13 XII 1981 ukazało się 5 nr.).

Od 1982 organizator kolportażu wydawnictw podziemnych, w tym akcji przerzutu literatury religijnej na Słowację, członek władz podziemnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej, 25-27 V 1984 współorganizator i komendant zlotu (na Polanie Rogoźniczańskiej k. Kir) RHR.

1989-1995 przewodniczący Zarządu Obwodu Tatrzańskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W 1989 członek KO „S” w Zakopanem. 1990-1995 radny Gminy Tatrzańskiej, 1995-2002 radny Miasta Zakopane, 1995-2001 z-ca burmistrza (1997 współorganizator pielgrzymki Jana Pawła II na Podhale i Tatry), 2001-2006 burmistrz Zakopanego. 1998-2007 członek Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego. 2000-2006 wiceprzewodniczący Związku Euroregion Tatry, uczestnik grupy roboczej polsko-słowackiej komisji międzyrządowej ds. współpracy transgranicznej. 2000-2007 wiceprezes Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi; członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 2005-2006 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

26 XI 1984 – 25 XI 1988 rozpracowywany przez p. III RUSW w Zakopanem w ramach SOS krypt. Instruktor.

Jan Szpil