Piotr Babinetz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Babinetz, ur. 9 IX 1969 w Krośnie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Historii.

IX 1985 – 1989 członek działającej w Krośnie antykomunistycznej organizacji młodzieżowej utworzonej przez Grzegorza Kiełtykę, wydającej pismo „Goniec Podkarpacki”, autor artykułów (ps. Scott, Krajnik); szef grup ulotkowych, współtwórca serii ulotek, organizator i uczestnik akcji ulotkowo-plakatowych; kolporter gazetek podziemnych; uczestnik spotkań z opozycyjną grupą młodzieży w Sanoku oraz kontaktów z emisariuszami grup młodzieżowych z Rzeszowa, Jasła i Leska; z-ca szefa organizacji.

Od 1999 pracownik Muzeum Podkarpackiego w Krośnie; od 1995 członek Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego, od 2001 sekretarz Zarządu PTH; współredaktor periodyku naukowego „Dzieje Podkarpacia”; współorganizator wystaw i konferencji nt. czynu niepodległościowego mieszkańców Podkarpacia; autor audycji w katolickim radiu Fara oraz artykułów historycznych, m.in. w „Niepodległości”, „Wieku Nafty”, „Dziejach Podkarpacia”. Od 2007 wiceprzewodniczący Rady Muzeum Historycznego w Sanoku. Członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Rzeszowie. Od 2002 przewodniczący Komitetu Ratowania Starego Cmentarza w Krośnie, organizator kwest na renowację zabytkowych nagrobków oraz akcji zbierania informacji o pochowanych. Współorganizator wmurowania tablicy upamiętniającej ofiary terroru komunistycznego na budynku byłej siedziby PUBP w Krośnie oraz odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego tamże. W 2008 współorganizator konferencji w Przemyślu upamiętniającej stulecie utworzenia przez Kazimierza Sosnkowskiego Związku Walki Czynnej. 1994-1999 w KPN – Obóz Patriotyczny, szef okręgu krośnieńskiego; 1996-2001 jako przedstawiciel KPN, wiceprzewodniczący AWS w woj. krośnieńskim. Od 1998 członek, następnie szef Ligi Republikańskiej na Podkarpaciu. Członek Zarządu Podkarpackiego Związku Piłsudczyków. Od 2001 w PiS (początkowo w Przymierzu Prawicy), m.in. pełnomocnik PiS w Krośnie, członek Zarządu okręgu podkarpackiego i Rady Politycznej PiS, od 2007 wiceprezes PiS w okręgu krośnieńsko-przemyskim. 2002-2007 radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, m.in. członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, od 2005 przewodniczący Klubu Radnych PiS, od 2006 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Członek Stowarzyszenia Rozwoju Lotniska w Krośnie. Od 2007 poseł RP z listy PiS, członek Klubu Parlamentarnego PiS, Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej.

Stanisław Fryc