Piotr Bielawski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Bielawski, ur. 8 IX 1951 we Wrocławiu. 1969-1973 student Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska, 1973-1977 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydz. Gospodarki Narodowej.

W VIII 1980 kolporter ulotek wzywających do poparcia protestu robotników na Wybrzeżu; od 26 VIII 1980 doradca MKS we Wrocławiu, od IX 1980 w „S”, doradca Komitetów Założycielskich, od jesieni 1980 doradca KKK Kolejarzy „S”, w 1981 ZR Dolny Śląsk; od X 1980 członek redakcji niezależnego pisma „Solidarność Dolnośląska”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 24 XII 1981 w Grodkowie, od 25 I 1982 w Strzelcach Opolskich, od III 1982 w Nowym Łupkowie, od V 1982 w Załężu k. Rzeszowa, 8 VII 1982 uciekł, do 1988 w ukryciu; po przedostaniu się do Krakowa, działacz podziemnej struktury „S” w Nowej Hucie, latem 1982 współorganizator Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży, w XII 1982 wszedł z PPSZ do Solidarności Walczącej; dziennikarz pism podziemnych, najdłużej „Solidarności Dolnośląskiej”, autor przeglądów wiadomości dla sieci redakcji pism SW (rodzaj niezależnej agencji prasowej). W 1988 współtwórca, do 1990 szef „Serwisu Informacyjnego Solidarności Walczącej” (pierwsze podziemne wydawnictwo kolportowane na nośnikach elektronicznych).

Od 1990 nauczyciel akademicki, dziennikarz, specjalista public relations. W 1994 absolwent Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu. Od 2000 adiunkt i kierownik Katedry Public Relations w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, wykładowca Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego.

Artur Adamski