Piotr Buzar

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Buzar, ur. 13 III 1965 w Płońsku. 1984-1989 student Uniwersytectu Wrocławskiego, kierunek pedagogika.

Od 1981 związany z Duszpasterstwem Akademickim Dominik we Wrocławiu.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowych, plakatowania, malowania na murach, rozklejania plakatów, drukarz, kolporter ulotek; uczestnik wszystkich wrocławskich demonstracji; jesienią 1982 współorganizator Młodzieżowych Jednostek Oporu; kolporter pism podziemnych, m.in. „Jednością Silni”, w 1983 współredaktor, współwydawca, kolporter pisma podziemnego „Zarysy”. 26 II 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ WUSW we Wrocławiu, 10 VI 1985 skazany przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna na 6 mies. więzienia, w dniu ogłoszenia wyroku (w związku z głośnym protestem zgromadzonych w sali sądowej, co zostało odebrane jako sygnał do buntu) ciężko pobity przez strażników, 26 VIII 1985 zwolniony. Jesienią 1985 uczestnik spotkania w siedzibie DA Dominik ws. powołania nowej struktury NZS, po wyjściu z zebrania ciężko pobity przez tzw. nieznanych sprawców; od 1986 współpracownik pisma podziemnego „Szkoła”. W 1986 współtwórca Agencji Fonograficznej Akcent. W V 1988 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr.

Wiosną 1989 współorganizator kampanii wyborczej KO w woj. wrocławskim. 1990-1991 instruktor kulturalno-oświatowy w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu, 1991-1992 szef działu handlowego firmy Selena tamże, 1992-1993 kierownik we wrocławskich prywatnych firmach handlowych branży obuwniczej, od 1993 własna działalność gospodarcza.

Artur Adamski