Piotr Czartołomny

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Czartołomny, ur. 10 VI 1946 w Kutnie. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek polonistyka (1970).

Nauczyciel akademicki, krytyk literacki.

Od IX 1980 w „S”; założyciel, publicysta pism MKZ: „Solidarność Wielkopolski” (redaktor naczelny), „Wiadomości Dnia”, założyciel, redaktor naczelny czasopisma „AS”; członek ZR Wielkopolska, delegat na I KZD. Kierownik Biura Prasowego MKZ w Poznaniu, następnie ZR Wielkopolska; od VIII 1981 przewodniczący Krajowej Rady Dziennikarzy „S”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, następnie w Ostrowie Wlkp. (8-21 III 1982 uczestnik głodówki w proteście przeciw naruszaniu praw człowieka i obywatela w Polsce), w XI 1982 zwolniony.

Od 1983 na emigracji w USA; pracownik Anthony Artol Visible Enterprises, Ltd.

23 IV – 26 IX 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu.

Barbara Fabiańska