Piotr Dramowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Dramowicz, ur. 21 VI 1948 w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Kostrzycach (1969).

1967-1993 górnik w KWK Czerwone Zagłębie w Sosnowcu (od 1989 KWK Porąbka-Klimontów). W 1979 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Dąbrowie Górniczej za publiczne spalenie legitymacji związków zawodowych; szykanowany w pracy.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S”. W VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

XII 1981 – XII 1982 współzałożyciel i wydawca (wraz z Kazimierzem Jaworem i Edwardem Piotrowskim) niezależnej gazetki „Orła Wrona nie Pokona” oraz 1982-1992 (od 1989 wychodzącego legalnie) pisma „Cios” (z Eberchardem Pampuchem), redaktor naczelny, autor tekstów, organizator kolportażu oraz kolporter, także „Wolnego Związkowca”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego” i in. na terenie KWK Czerwone Zagłębie. W II 1982 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Sosnowcu, następnie do KW MO w Katowicach, internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, od III 1982 w Uhercach (udział w buncie więźniów przeciw zamykaniu cel), w VI 1982 zwolniony. 1982-1989 członek TKZ. 1983-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Joachima w Sosnowcu. 1984-1986 kilkukrotnie organizował (wraz Wojciechem Płaskim) emisje audycji podziemnego Radia Solidarność na terenie dzielnicy Sosnowiec-Zagórze. Wielokrotnie zatrzymywany, skazywany przez Kolegium ds. Wykroczeń. 1988 współinicjator wmurowania Tablicy Katyńskiej w kościele Św. Joachima. 1989-1990 członek Tymczasowej Komisji Zakładowej „S”.

W 1989 członek KO. I 1990 – IV 1992 przewodniczący KZ „S” przy KWK Porąbka-Klimontów; w II 1990 delegat na III WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1993 na emeryturze.

3 III 1987 – 25 IX 1989 rozpracowywany przez p. V-2 MUSW w Sosnowcu w ramach SOR krypt. Kryształ.

Tomasz Gonet