Piotr Golema

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Golema, ur. 20 VII 1963 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii (1995).

1985-1989 uczestnik Ruchu WiP, 1986-1988 spotkań w Machowej k. Tarnowa przy grobie Otto Schimka; organizator i uczestnik wielu manifestacji, m.in. protestu przed Akademią Medyczną we Wrocławiu przeciw relegowaniu z uczelni Marka Krukowskiego za odmowę złożenia przysięgi wojskowej; organizator protestów ekologicznych (m.in. przeciw składowaniu odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu). W 1985 w proteście przeciw skazaniu Marka Adamkiewicza za odmowę złożenia przysięgi wojskowej odesłał książeczkę wojskową gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu. W 1987 współzałożyciel, uczestnik Spotkań Założycielskich PPS w Warszawie, do 1988 członek PPS. 1987-1989 uczestnik niezależnego ruchu wydawniczego, m.in. autor w czasopiśmie „WiPek. Organ kilku uczestników Ruchu «Wolność i Pokój» z Wrocławia” oraz „W Brew. Pismo Ruchu «Wolność i Pokój» oraz krewnych i przyjaciół królika”, kolporter wydawnictw podziemnych do Czechosłowacji. W V 1988 uczestnik strajku na UWr, członek KS. 2 VII 1988 uczestnik akcji WiP palenia książeczek wojskowych na wrocławskim Rynku w proteście przeciw więzieniu kolegów oraz antypolskiej przysiędze wojskowej; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, skazywany przez kolegium ds. wykroczeń na kary grzywny z zamianą na areszt za manifestacje i tzw. akcje kanapkowe (akcja indywidualna: spacerowanie po ulicach z planszami zawieszonymi z przodu i na plecach).

Od 1996 specjalista ds. prawnych oraz inspektor kontroli w ZUS.

Joanna Sękala