Piotr Kaczmarczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Kaczmarczyk, ur. 4 IX 1949 w Sanoku. Ukończył ZSZ, ślusarz.

1976-1983 pracownik Sanockiej Fabryki Autobusów Autosan, w 1983 rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, w 1984 sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu, od 1986 spawacz w prywatnej firmie.

W VIII 1980 uczestnik strajków w Autosanie; od IX 1980 w „S”, członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w Autosanie (odpowiedzialny za kontakty z Regionalnym Komitetem Organizacyjnym NSZZ Województwa Krośnieńskiego, w którym zarejestrowano TKO), w X 1980 przewodniczący MKZ w Sanoku, od XII 1980 członek Prezydium KZ w Autosanie; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie, wiceprzewodniczący ZR (odpowiedzialny za delegaturę sanocką); następnie przewodniczący Zarządu Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego.

Po 13 XII 1981 w ukryciu w Zagórzu i Przemyślu (pomoc ks. Stanisława Krzywińskiego). W 1986 po manifestacji przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki z okazji 195. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny (zapłaconą dzięki pomocy ks. Adama Sudoła).

Od 1990 we Włoszech.

20 X – 31 XII 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Krośnie w ramach SOS; 4 VIII 1982 – 16 V 1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Instalator.

Stanisław Fryc