Piotr Kołodziejczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Kołodziejczyk, ur. 24 XII 1954 w Poznaniu. Absolwent Politechniki Poznańskiej (1978).

1978-1990 pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pojazdów Szynowych w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” w OBRPS, od 10 X 1980 członek Komitetu Organizacyjnego przy MKZ Poznań, współorganizator zakładowych struktur „S” na terenie woj. poznańskiego; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, członek ZR.

Po 13 XII 1981 w TKZ OBRPS, organizator sieci kolportażu podziemnych wydawnictw w Regionie, współpracownik poznańskich pism podziemnych, m.in.: „Obserwatora Wielkopolskiego”, „Solidarnych”, „Solidarności Walczącej Poznań”; uczestnik akcji wywieszania flag „S”, zbierania podpisów pod petycjami. Na początku VI 1982 aresztowany, w I 1983 skazany na 8 mies. więzienia, następnie zwolniony (w wyniku zaliczenia aresztu w poczet wyroku). Konstruktor urządzeń technicznych dla struktur podziemnych, m.in. w 1984 organizator instalacji nagłośnienia do emisji audycji Radia „S” Poznań dla więźniów politycznych tutejszego AŚ; w I 1984 członek założyciel Międzyzakładowej Rady „S”.

W 1990 kontrkandydat Janusza Pałubickiego na przewodniczącego ZR Wielkopolska, delegat na II KZD. 1990-1997 dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, organizator sieci ośrodków wspierania przedsiębiorczości (Poznań, Śrem, Gniezno, Grodzisk Wlkp.); 1997-2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w 2002 prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w Poznaniu, w 2003 dyrektor wydziału działalności gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, od 2004 sekretarz miasta.

Autor publikacji naukowych z zakresu efektywności programów społecznych, zarządzania w administracji; twórca wdrożeń systemów informatycznych w administracji, m.in. pierwszego w Polsce komputerowego systemu rejestracji działalności gospodarczej (tzw. e-administracji).

Barbara Fabiańska