Piotr Kołodziejczyk (z Zabrza)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Kołodziejczyk, ur. 29 V 1944 w Zabrzu. Ukończył Technikum Górnicze w Zabrzu (1964).

1962-1968 magazynier w Zabrzańskich Zakładach Gastronomicznych, 1968-1991 pracownik KWK Makoszowy w Zabrzu.

IX 1980 – 1996 w „S”. We IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, następnie członek prezydium Zarządu KZ w KWK Makoszowy.

1982-1985 działacz Miejskiego Komitetu Oporu „S” w Zabrzu, jednym z głównych kolporterów biuletynu MKO „Bibuła”, kolporter prasy podziemnej (m.in. „Tygodnik Mazowsze”) oraz kalendarzy i cegiełek „S”. W 1985 wycofał się z działalności podziemnej.

V 1989 – 1990 członek KO w Zabrzu. 30 IX 1989 – 28 IX 1991 wiceprzewodniczący KZ w KWK Makoszowy. Od 1991 roku na rencie inwalidzkiej, od 2004 na emeryturze.

Teresa Brodzka