Piotr Krawczuk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Krawczuk, ur. 30 VII 1951 w Kalinowicach, woj. opolskie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Strzelcach Opolskich (1968).

1968-1975 zatrudniony w Fabryce Maszyn Rolniczych Pionier tamże, od 1975 w Hucie Małapanew (od 2003 Huta Małapanew Sp. z o.o.) w Ozimku.

Od IX 1980 w „S”, we IX 1980 uczestnik strajku w HM.

1982-1988 kolporter podziemnej prasy i ulotek, współpracownik Regionalnej Rady Koordynacyjnej Śląska Opolskiego, łącznik ze strukturami podziemnego kolportażu na terenie Opolszczyzny i Wrocławia; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989-1991 wiceprzewodniczący, 1991-1993 przewodniczący KZ w HM, od 1991 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsk Opolski, od 1992 członek ZR, od 1993 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej w HM, 1994-2006 delegat na KZD. Od 1991 etatowy pracownik „S” w Hucie Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1991), wyróżniony odznaką Zasłużony dla NSZZ „S” Regionu Śląsk Opolski (2003).

Do 24 VI 1986 rozpracowywany przez Wydz. V/VI WUSW w Opolu w ramach SOR krypt. Kontakt.

?