Piotr Majchrzak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Majchrzak, ur. 12 III 1963 w Poznaniu, zm. 18 V 1982 tamże. Uczeń Technikum Ogrodniczego w Poznaniu.

11 V 1982 pobity przez oddział ZOMO, przewieziony na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu, operowany przez lekarzy ze szpitala MSW, zmarł nie odzyskawszy przytomności (przyczyna: obrażenia śródmózgowe powstałe w wyniku urazu czaszki). 22 V 1982 na cmentarzu w Miłostowie w Poznaniu odbył się jego manifestacyjny pogrzeb jako ofiary stanu wojennego (mimo ostrzeżeń, by koledzy szkolni P. Majchrzaka nie brali udziału w pogrzebie); o tym zdarzeniu pisano szeroko w prasie podziemnej, rozrzucano ulotki informujących o jego śmierci i przebiegu śledztwa. Od dnia pobicia P. Majchrzaka funkcjonariusze SB obserwowali miejsce wypadku, rodzinę, kontrolowali stan ofiary w szpitalu; stosując różnorodne szykany, groźby usiłowano przekonać rodzinę, by nie nagłaśniała sprawy, nie składała kolejnych odwołań od decyzji prokuratury. 19 XI 1982 śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Stare Miasto w Poznaniu umorzono; 22 III 1983 po zaskarżeniu decyzji Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu zleciła uzupełnienie postępowania przygotowawczego, 24 XI 1983 śledztwo ponownie umorzono; 19 I 1984 po kolejnym zażaleniu wniesionym przez rodzinę Prokuratura Wojewódzka zaleciła przejęcie śledztwa przez Wydział Śledztw Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu, mimo to 31 VII 1984 sprawę ponownie umorzono, w X 1984 decyzja ta została podtrzymana przez Prokuraturę Generalną.

12 XI 1991 śledztwo podjęła na nowo Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu; na podstawie zeznań świadków ustalono, że w zajściu przy ul. Fredry uczestniczyli funkcjonariusze MO, WSW; w toku śledztwa nie zdołano uzyskać dokumentów sporządzonych przez ZOMO, WSW dot. zdarzenia, gdyż zostały one wybrakowane (zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych jednostkach); 28 X 1992 śledztwo umorzono, ponieważ nie pojawił się żaden naoczny świadek zdarzenia.

Agnieszka Łuczak