Piotr Medoń

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Medoń, ur. 15 IV 1951 w Jeleniej Górze. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki, Chemii (1975).

Od 1975 nauczyciel akademicki w Katedrze Biofizyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ „S” AM we Wrocławiu.

Pod koniec XII 1981 drukarz pism podziemnych, udostępniał mieszkanie na drukarnię (drukował głównie pismo „Solidarność Dolnośląska”). 1 III 1982 zatrzymany, 3 III internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 1 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu w Solidarności Walczącej, od 1983 członek Komitetu Wykonawczego SW; organizator struktur zakładowych w Jeleniej Górze (dostawy pism podziemnych, organizacja druku, szkolenia); odpowiedzialny za kontakty z zagranicą, współpracownik „S” RI, organizator struktury zapewniającej bezpieczeństwo ukrywających się (głównie Kornela Morawieckiego) i zabezpieczaniem spotkań; drukarz techniką wklęsłodrukową banknotów i znaczków poczt podziemnych. W 1984 organizator przemytu za wschodnią granicę Biblii w języku ukraińskim. W II 1984 aresztowany, 28 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, zwolniony z pracy, po wielu odwołaniach zatrudniony jako asystent techniczny Katedry Biofizyki AM; nieformalny jawny przedstawiciel SW. 1984-1989 organizator wielu spotkań, głównie w małych miastach, mających na celu aktywizację środowisk dystansujących się do reżimu komunistycznego. W V 1986 aresztowany, przetrzymywany w AŚ WUSW we Wrocławiu, w X 1986 zwolniony na mocy amnestii.

1989-1990 pracownik Biura Interwencji Kancelarii Senatu RP. Od 1990 zatrudniony w firmach branży telekomunikacyjnej, m.in. w Telewizji Osiedlowej Vectra i Gosat Serwis we Wrocławiu. Od 2003 prowadzi własną firmę świadczącą usługi konsultingowe dla firm telekomunikacyjnych.

Od 1983 rozpracowywany przez Wydz. V-1/III-1/ III/Insp. II WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Sowa.

Artur Adamski