Piotr Mitzner

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Mitzner, ur. 15 V 1955 w Warszawie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Wydz. Wiedzy o Teatrze (1979). Poeta, pisarz, tłumacz, publicysta.

1979-1981 konsultant programowy w Teatrze Powszechnym w Warszawie.

W 1980 i 1988-1990 współzałożyciel, autor publikacji, redaktor Oficyny Wydawniczej P.T. 1981-1985 doktorant w Instytucie Sztuki PAN.

1981-1990 organizator działalności wydawniczej, redaktor i autor w podziemnym wydawnictwie Krąg. IV-VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1983-1989 redaktor „Karty”, do 1997 członek redakcji wydawnictwa Karta. 1985-1990 współzałożyciel, organizator i redaktor „Roczników Podkowiańskich”. 1985-1987 adiunkt w muzeum Iwaszkiewiczów w Stawiskach, 1987-1992 kierownik literacki w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.

1993-1999 dyr. Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej. Od 1999 wykładowca na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor książek, m.in.: Dusza z ciała wyleciała (1980), Z czasem (1980), Podróż do ruchomego celu (1985), Zmiana czasu (1990), Las (1996), Myszoster (2000), Pustosz (2004), Hania i Jarosław. Esej o małżeństwie.

Laureat Nagrody Literackiej Fundacji Kultury (2000). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Krzysztof Dąbek