Piotr Naimski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Naimski, ur. 2 II 1951 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek chemia (1975), w 1981 doktorat w PAN.

Od 1965 w 1. WDH, tzw. Czarnej Jedynce. W III 1968 uczestnik wieców studenckich. W 1975 sygnatariusz tzw. Listu 600 przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. W 1976 organizator akcji w obronie Jacka Smykała i Stanisława Kruszyńskiego, studentów relegowanych z uczelni. Od VII 1976 aktywny uczestnik akcji niesienia pomocy represjonowanym robotnikom z Ursusa. W 1976 współzałożyciel KOR, następnie KSS KOR. 23 IX 1976 współredaktor Apelu do społeczeństwa i władz PRL. Skarbnik KOR (z Janem Józefem Lipskim). Od X 1977 członek Rady Funduszu Samoobrony Społecznej. W l. 70. wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, karany przez kolegia ds. wykroczeń. W V 1977 aresztowany, w VII 1977 zwolniony na mocy amnestii. Od VIII 1977 członek redakcji pisma „Głos”.

4 IX 1980 uczestnik spotkania pracowników kilku zakładów pracy, na którym powołano NSZZ Mazowsze ze Zbigniewem Bujakiem jako przewodniczącym. W XII 1980 współtwórca dziennika „Wiadomości dnia”, 1980-1981 członek Rady Programowej Ośrodka Badań Społecznych Regionu Mazowsze.

1981-1984 pracownik naukowy w New York University Medical School, 14 XII 1981 współzałożyciel Komitetu Poparcia Solidarności w Nowym Jorku. Po powrocie do kraju nadal współpracownik „Głosu” i „Wiadomości”, specjalista ds. diagnostyki medycznej w licznych laboratoriach.

W 1989 przeciwnik obrad Okrągłego Stołu, 1989-1991 współzałożyciel i dyr. Wydawnictwa Głos Sp. z o.o. W 1992 wiceminister w MSW, od II 1992 szef UOP w rządzie Jana Olszewskiego. 1992-1995 prezes Fundacji dla Zachowania Polskiego Dziedzictwa Głos, 1992-1996 prezes Klubu Atlantyckiego. Od 1995 wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, od 2003 prodziekan ds. ogólnych i studiów politologicznych Wydz. Studiów Politycznych. 1989-1992 współzałożyciel i członek ZChN, następnie w ROP i Ruchu Katolicko-Narodowym. 1999-2001 doradca premiera Jerzego Buzka ds. bezpieczeństwa narodowego. 2005-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

?