Piotr Płonka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Płonka, ks., ur. 18 VI 1950 w Siemianowicach Śl. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie (1975).

1975-1978 wikariusz w parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie, 1978-1980 Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku, XI 1980 – 1983 NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. 1980-1981 duszpasterz hippisów, od 4 XII 1981 kapelan więzienny w Jastrzębiu-Zdroju.

15 XII 1981 wraz z ks. Krzysztofem Ryszką wśród strajkujących w KWK XXX-lecia PRL w Jastrzębiu-Zdroju, uczestnik negocjacji KS z dyrekcją i komisarzem wojskowym, po strajku interweniował w sądzie w obronie internowanych i aresztowanych, 23 II 1982 świadek obrony w procesie członków KS; 16/17 XII 1981 mediator podczas strajku w KWK Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, odprawił mszę w kopalni i udzielił absolucji generalnej pozostającym na strajku górnikom; od I 1982 jako kapelan więzienny wraz z ks. Antonim Łatko odprawiał niedzielne msze w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej; 1982-1983 współpracownik podziemnego pisma „GROS. Górniczy Ruch Oporu Solidarność” (w kontakcie m.in. z Romualdem Bożko, Adamem Kowalczykiem i Marianem Szczepkowskim), pomagał w pracach redakcyjnych, 1982/1983 przewoził i ukrywał powielacz. W 1983 wikariusz w parafii św. Wojciecha w Mikołowie, 1983-1986 w Bazylice Matki Boskiej Piekarskiej w Piekarach Śl., 1986-1993 proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego tamże, od 1993 MB Częstochowskiej w Wilchwach k. Wodzisławia Śl. 1983-1993 diecezjalny duszpasterz górników.

Od 1989 kapelan KO w Piekarach Śl.

Andrzej Kamiński