Piotr Pawełczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Pawełczyk, ur. 30 IV 1964 w Dusznikach Zdroju. Ukończył Technikum Leśne w Miliczu (1984). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska (1990).

Od 1984 uczestnik demonstracji ulicznych we Wrocławiu; twórca Klubu Niezrzeszonych Studentów Wagant (1984-1986), współpracownik NZS na UWr; organizator spotkań z niezależnymi pisarzami (m.in. Leszkiem Szarugą i Antonim Pawlakiem), występów zespołu Nie Samym Teatrem. Od 1984 kolporter prasy podziemnej, współpracownik konspiracyjnej biblioteki NZS. W IV 1986 główny organizator akcji Fredruś, zatrzymany. Organizator spotkań (m.in. z Władysławem Frasyniukiem) i wykładów z historii najnowszej w domach akademickich i salkach katechetycznych. Współtwórca grupy samorządowej Dwunastka. W V 1988 członek KS w czasie protestu na UWr; od X 1988 przewodniczący jawnego NZS na Wydz. Filologicznym UWr, w X 1988 uczestnik pikiet i demonstracji wzywających do bojkotu zajęć Studium Wojskowego. W V 1989 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr.

1989-1990 młodszy bibliotekarz w Bibliotece Instytutu Filologii Germańskiej UWr. 1991-1995 burmistrz Kudowy Zdroju. 1995-1999 prezes Zarządu w firmie Elektromeks w Kudowie Zdroju. 1999-2003 wicedyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Od 2003 własna działalność gospodarcza.

Artur Adamski