Piotr Piotrowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Piotrowski, ur. 14 VI 1952 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytutu Historii Sztuki (1976), w 1982 doktorat, w 1993 habilitacja, w 2000 prof.

1971-1975 współorganizator i pracownik galerii sztuki Akumulatory 2 w Poznaniu; 1976-1978 asystent w Instytucie Kulturoznawstwa UAM; 1978-1980 wykładowca Zaocznego Studium Wychowania Plastycznego i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu; 1980-1983 starszy asystent w IHS UAM, 1983-1995 adiunkt.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator KZ na UAM, członek Komisji Interwencyjnej KZ, następnie Komisji Rewizyjnej; w 1980 współzałożyciel niezależnej biblioteki w IHS UAM.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnego ruchu wydawniczego oraz kultury niezależnej, związany z „Obserwatorem Wielkopolskim”, autor tekstów i redaktor, skarbnik, organizator pomieszczeń redakcyjno-wydawniczych (w domu żony, Marii Żuk-Piotrowskiej), kolporter, uczestnik rocznicowych manifestacji. 1983-1989 podczas wyjazdów naukowych kolporter do kraju literatury emigracyjnej z Anglii, Francji i Niemiec. 1988-1989 autor tekstów w niezależnym periodyku „Szkice”.

W 1990 wystąpił z „S” z powodu krytycznego stosunku do polityki Związku. 1992-1997 kurator Galerii Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Poznaniu; 1995-2005 prof. UAM; 1996-1999 wicedyrektor IHS UAM, następnie dyrektor IHS, kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej, współredaktor „Artium Quaestiones”. Kurator i konsultant wystaw oraz kolekcji muzealnych w kraju i za granicą; wykładowca w Bard College w Annandale-on-Hudson, USA (2001), CEU w Budapeszcie (2002) i Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (2003). Członek wielu stowarzyszeń, rad naukowych i muzealnych, komitetów doradczych w kraju i zagranicą, stypendysta wielu prestiżowych instytucji naukowych, m.in.: Center for Advanced Study in the Visual Arts, Washington, (1989-1990), Columbia University (1994), Humboldt-Universität (1997) The Institute for Advanced Study, Princeton NJ (2000) oraz Collegium Budapest (2005-2006).

Autor, współautor i redaktor licznych artykułów i kilkunastu książek, m.in. Awangardy w cieniu Jałty (2005).

Laureat nagród naukowych, m.in. Jana Długosza (2006) oraz Prezesa Rady Ministrów (2007).

Cyryla Staszewska