Piotr Poniedziałek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Poniedziałek, ur. 2 II 1966 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii (1992).

W XI 1981 współzałożyciel niezależnego pisma „Vis” (ukazał się tylko 1 nr).

W 1982 współzałożyciel Koła Oporu Społecznego 241, od 1982 w ramach KOS 241 wydawca, redaktor, drukarz, kolporter pism „Zomorządność”, drukującego: w 1982 „Niepodległość”, 1982-1983 „Aktualności”, „Serwis Informacyjny RKW”, „Sygnał”, „Hutnik”, „Mimo wszystko”, „Montinowiec”, w 1987 „Solidarność Grzegórzecka”.

1990-1991 kierownik Działu Wydawniczego w Central European Market, 1993-1995 operator DTP, kierownik techniczny, dziennikarz w Krakowskim Tygodniku Miejskim „Naprzeciw”, 1996-1997 asystent w Bibliotece Muzeum Etnograficznego w Krakowie, 1997-2008 administrator stron internetowych, operator DTP w Społecznym Instytucie Wydawniczym Znak, 1991-2007 właściciel firmy poligraficzno-wydawniczej. Od 2004 członek Klubu Wysokogórskiego w Krakowie.

Dorota Nowok