Piotr Serwadczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Serwadczak, ur. 18 VI 1969 we Wrocławiu. Od 1984 uczeń technikum Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.

Jako uczeń SP malował napisy na murach, rozwieszał samodzielnie wykonane ulotki oraz plakaty. Od 1985 współpracownik Międzyszkolnego Komitetetu Oporu, kolporter prasy podziemnej. W X 1986 skazany przez Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście na 14 mies. więzienia, w zawieszeniu na 3 lata. Od 1987 bliski współpracownik Solidarności Walczącej, m.in. konstruktor sprzętu elektronicznego służącego do nasłuchu, łączności i nadawania audycji podziemnego radia. W V 1988 i V 1989 uczestnik strajków studenckich na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1989 uczestnik konstruowania sprzętu nasłuchowego i półautomatycznego systemu łączności kodowanej dla Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej.

1989-1990 działacz Klubu Myśli Politycznej Wolni i Solidarni. 1989-1990 student Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektroniki, 1990-1991 informatyki na Politechnice Wrocławskiej, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii. 1990-1992 informatyk, grafik komputerowy w firmie Reverentia we Wrocławiu. 1993-1998 student Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydz. Informatyki i Zarządzania. 1996-1997 informatyk w Dolnośląskim Domu Maklerskim we Wrocławiu; 1998-1999 menadżer systemów informatycznych w firmie Soft-Tronik ST Group SA tamże; 1999-2001 dyr. Biura Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; 2001-2005 dyr. ds. strategii technologicznej w firmie MSI e-wro. Od 2005 prowadzi własną działalność gospodarczą.

Artur Adamski