Piotr Skrobotowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Skrobotowicz, ur. 31 III 1946 w Opolu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektroniczny (1974).

W III 1968 współautor i kolporter studenckich rezolucji, 1 V 1968 po kontrmanifestacji, na której domagano się m.in. uwolnienia aresztowanych studentów, relegowany z uczelni, wcielony do wojska, na studia przywrócony w X 1969. Od tego czasu inwigilowany przez SB.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od III 1981 KZ przy WPHW w Opolu, członek Prezydium KKK Pracowników Państwowego Handlu Wewnętrznego i Usług „S”. Organizator strajków w placówkach handlowych (np. 30 III 1981); domagał się zmian personalnych w WPHW. W 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, następnie na I KZD. Drukarz „Tygodniówki WPHW”, przedrukowywał „Tygodnik Solidarność”.

Przewidziany do internowania, do 31 III 1983 w ukryciu (jako jedyny działacz na Opolszczyźnie nieujęty przez służby PRL, pomimo intensywnych poszukiwań SB i MO), kiedy to dobrowolnie zgłosił się na komendę MO (wraz z Jerzym Łysiakiem, wiceprzewodniczącym KZ WPHW Opole); po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej zwolniony. W 1982 wykonawca ponad 100 nadajników radiowych, używanych przez opozycjonistów w całej Polsce, głównie we Wrocławiu.

Od 1984 właściciel firmy Auto Power Electronic Opole.

Antoni Maziarz