Piotr Szeja

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Szeja, ur. 18 VII 1955 w Tarnowskich Górach. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Tarnowskich Górach (1975), 1977-1981 student (zaocznie) Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Energetyczny.

1975-1982 pracownik Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos w Tarnowskich Górach.

21-22 VIII 1980 współorganizator strajku w Fazosie; od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ, współorganizator MKK w Tarnowskich Górach; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku w Fazosie, przewodniczący KS. 21 XII 1981 aresztowany, umieszczony w AŚ w Zabrzu, 16 II 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3,5 roku więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku (XI-XII 1982 uczestnik 10-dniowej głodówki protestacyjnej); od 18 III 1983 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, 20 IV 1983 objęty aktem łaski Rady Państwa.

Od V 1984 wraz z rodziną na emigracji w Niemczech; 1985-1989 zatrudniony w Thyssen Edelstahlwerke, od XII 1995 w ThyssenKrupp Nirosta.

Do 5 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Błysk.

Weronika Rudnicka