Protest głodowy w Krakowie-Bieżanowie w 1985

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Protest głodowy w Krakowie-Bieżanowie w 1985. Protest głodowy trwający 19 II – 31 VIII 1985 na terenie Parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. 19 II 1985, pięć miesięcy po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki, z inspiracji Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy oraz Anny Walentynowicz w bieżanowskim kościele rozpoczęła się rotacyjna głodówka protestacyjna przeciwko nasileniu się represji wobec czołowych działaczy „S”. Po ostrej interwencji władz i kurii protest został przeniesiony ze świątyni do zabudowań parafialnych. Protestujących ugościł i objął opieką duszpasterską ks. Adolf Chojnacki. Duchowny, choć sam nie brał bezpośrednio udziału w głodówce, przez niektóre dni pościł jedynie o chlebie i wodzie. Głodujący nie tylko korzystali za jego zgodą z pomieszczeń parafialnych, ale też otrzymywali od niego wszelką pomoc, w tym w zakresie druku i kolportażu ulotek. Początkowo w proteście wzięło udział 8 osób: Anna Walentynowicz, Bożena i Radosław Huget, Agata Michałek, Anna Galus, Mieczysław Majdzik, Piotr Świder, Witold Toś. W większości byli to członkowie krakowskiego KPN. Bezpośrednią przyczyną głodówki było aresztowanie w Gdańsku ośmiu działaczy „S”. W wydanym wówczas oświadczeniu jako przyczynę protestu podano aresztowanie Andrzeja Gwiazdy za próbę złożenia w XII 1984 kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, aresztowanie pod fałszywym zarzutem Adama Michnika, Władysława Frasyniuka i Bogdana Lisa, więzienie ludzi za przekonania polityczne, wydalenie z kraju Seweryna Blumsztajna, skazanie Józefa Piniora oraz rozpętanie kampanii nienawiści przeciwko księżom, a w szczególności ks. Kazimierzowi Jancarzowi, ks. Stanisławowi Małkowskiemu, ks. Henrykowi Jankowskiemu. Wśród głodujących dużą grupę stanowili dawni żołnierze Polski podziemnej, uczestnicy podziemia antykomunistycznego z lat 40. i 50. oraz byli więźniowie polityczni. W proteście uczestniczyli zazwyczaj zdekonspirowani działacze podziemia, mający za sobą aresztowanie i więzienie. Głodówkę prowadzono rotacyjnie – jedni przyjeżdżali, drudzy wyjeżdżali. Był kategoryczny zakaz zbliżania się do kościoła, groziło to bowiem dekonspiracją. Uczestnicy protestu byli inwigilowani, dniem i nocą funkcjonariusze SB fotografowali wchodzących i wychodzących z pomieszczeń służących za miejsce głodówki. W SOR Fantasta pojawiają się pseudonimy m.in.: TW Maciek, TW Urok, KO Oczko. W III 1985 doszło do porwania i maltretowania przez funkcjonariuszy SB francuskiego księgarza Frederica Castaing, który odwiedził głodujących. W proteście wzięło udział 387 osób z 67 miejscowości. W jego trakcie na podstawie Testamentu Polski Walczącej z 1941 opracowano Zarys Programu Nowej Polski, który został 1 VII 1985 odczytany przez ks. Chojnackiego w kościele podczas nabożeństwa. 21 VII 1985 nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętnia­jącej ofiary Katynia. 22 VII 1985 roku w uroczystym pochodzie zaniesiono na cmentarz ziemię z wielu pól bitewnych, kaźni, miejsc straceń – od konfederacji Barskiej począwszy, na ofiarach Wujka i Lubina skończywszy. Systematycznie odbywały się odczyty odsłaniające białe plamy w polskiej historii, przedstawienia poetyckie o tematyce patriotycznej.

Michał Malec