Przemysław Miśkiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Przemysław Miśkiewicz, ur. 3 IV 1962 w Częstochowie. 1980-1982 i 1985-1988 student na Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Prawa i Administracji.

Od X 1980 w NZS; 11-12 XII 1981 uczestnik strajku studenckiego na UŚ.

Po 13 XII 1981 wraz z grupą działaczy NZS uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych i malowania haseł na murach; 13 V 1982 współorganizator wiecu protestacyjnego pod Rektoratem UŚ; 1982-1989 kolporter prasy podziemnej, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „KOS-a”, „PWA”, kolporter wydawnictw podziemnych między Warszawą, Wrocławiem, Częstochową i Katowicami; w 1985 współzałożyciel Studenckiego Komitetu Oporu na UŚ; 1986-1988 działacz podziemnego NZS; 1988-1989 na etacie w podziemiu jako szef kolportażu Solidarności Walczącej Oddział Katowice; 1988-1989 współpracownik RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1986-1989 Komitetu Helsińskiego w Katowicach (zbierał informacje z terenu Śląska). 1986-1988 współorganizator Duszpasterstwa Akademickiego UŚ przy kościele św. Maksymiliana Kolbego. W 1984 zatrzymany w Częstochowie pod zarzutem rozpowszechniania ulotek wzywających do bojkotu wyborów do Rad Narodowych, umieszczony w areszcie WUSW w Częstochowie, następnie WUSW i AŚ w Katowicach, zwolniony na mocy amnestii 27 VII 1984; 1986-1988 3-krotnie skazywany przez kolegium ds. wykroczeń, wyroki umarzano wskutek przedawnienia. Współorganizator strajku w KWK Marcel w Wodzisławiu Śl., następnie kolportażu prasy, książek i poczty podziemnej dla kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego. 1983-1984 pracownik Biura Wystaw Artystycznych w Częstochowie, 1984-1989 dorywczo w spółdzielniach studenckich.

V-VI 1989 organizator punktu kolportażu KO w Katowicach. 1990-1999 współwłaściciel księgarni Wolne Słowo tamże, 1992-2001 księgarni Słowo w Chorzowie, 2002-2005 właściciel firmy Media Przemysław Miśkiewicz w Katowicach. 1996-2001 przewodniczący oddziału Ligi Republikańskiej w Katowicach; w 1997 współzałożyciel Stowarzyszenia Pokolenie, od 2001 przewodniczący, od 2005 zatrudniony w Stowarzyszeniu Pokolenie, od 2006 szef programu naukowo-badawczego Encyklopedia Solidarności.

Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), Złotym Medalem „S” Regionu Śląsko Dąbrowskiego (2008), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1984 – 19 I 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Akademik; 1986 – 30 VI 1987 w ramach SOR krypt. Kolporter; do 30 III 1989 w ramach SOR krypt. Mecenas.

Robert Dyja