Przemysław Szlachetka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Przemysław Szlachetka, ur. 21 IV 1951 w Poznaniu. Absolwent fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1974).

Pracownik naukowy UAM w Zakładzie Optyki Nieliniowej Instytutu Fizyki, specjalność: optyka kwantowa i układy dynamiczne; od 1998 profesor.

Od IX 1980 w „S”, od XII 1980 członek KZ; członek redakcji „Serwisu Informacyjnego UAM «S»”. Od VII 1982 współpracownik TZR Wielkopolska.

W XII 1982 aresztowany, zwolniony w VII 1983 na mocy amnestii. Zaangażowany w działalność podziemnego ruchu wydawniczego.

1990-1992 i 1995-1998 delegat na WZD Regionu Wielkopolska. Od 1991 członek Stowarzyszenia Symetria i Własności Strukturalne.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych.

Do 16 XII 1986 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w ramach KE.

?