Radosław Jakub Gawlik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Radosław Jakub Gawlik, ur. 23 VIII 1957 we Wrocławiu. Absolwent Wyższej Szkoły Transportu w Żylinie w Czechosłowacji (1981).

1976-1980 członek SZSP, 1977-1978 sekretarz Rady Ośrodka Studentów Polskich w WST; 1982-1983 zasadnicza służba wojskowa, 1983-1987 nauczyciel w SP nr 79 i SP nr 22 we Wrocławiu. 1979-1989 uczestnik niezależnego ruchu wydawniczego: organizator skrzynek kolportażowych, kolporter niezależnej prasy i wydawnictw, udostępnił lokal na przechowywanie wydawnictw podziemia czeskiego i słowackiego oraz prowadzenie niezależnej biblioteki działającej w ramach Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.

We IX 1980 organizator wiecu w Ośrodku Studentów Polskich w Żylinie popierającego robotników.

1986-1989 działacz Ruchu WiP , uczestnik organizowanych przez WiP protestów ulicznych po katastrofie w Czarnobylu, przeciwko Hucie Siechnice, elektrowni jądrowej w Żarnowcu, w obronie Kornela Morawieckiego, prześladowanych działaczy obrony praw człowieka w Czechosłowacji i Rumunii; działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. 1986-1988 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przeszukiwany i przesłuchiwany; 13-20 IX 1987 uczestnik głodówki WiP w Bydgoszczy; w 1987 zwolniony z pracy, prace dorywcze jako szklarz, malarz i murarz. 1987-1989 członek RKW; w IV 1988 skazany na 2 mies. aresztu, osadzony na 1 mies. w ZK we Wrocławiu.

1989-2001 poseł RP z listy KO, nastépnie UD/UW, 1997–1999 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska; od 2001 prezes Stowarzyszenia Eko-Unia, 2002-2003 członek Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, od 2004 przedstawiciel organizacji ekologicznych w Komitetach Monitorujących Rolny Sektorowy Program Operacyjny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, odpowiedzialny za ekologię i ochronę przyrody.

Joanna Sękala