Rafał Andrzej Zakrzewski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Rafał Andrzej Zakrzewski, ur. 21 VI 1956 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Socjologii (1980).

31 I 1976 sygnatariusz Listu 101 do Sejmu PRL przeciwko planowanym w Konstytucji. 1976-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, uczestnik zbierania podpisów pod petycjami, od 1976 współorganizator akcji pomocy finansowej dla robotników Radomia, kolporter niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR. 1976-1981 członek KIK. W 1977 współzałożyciel warszawskiego SKS, redaktor „Biuletynu” SKS w Warszawie. W 1978 organizator wykładów TKN. Od 1978 kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. NOWej, Spotkań; w 1978 współorganizator pracy biblioteki niezależnych wydawnictw: rozprowadzał prasę i książki wśród studentów UW (m.in. z Katarzyną Deniszczuk i Urszulą Sikorską, w której mieszkaniu na warszawskiej Ochocie znajdował się punkt centralny). 1980-1989 redaktor i autor (ps. Zerg) w niezależnym, następnie podziemnym kwartalniku „Krytyka”. 1980-1982 asystent w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie, 1983-1984 dorywcze prace fizyczne, 1985-1989 bibliotekarz w Bibliotece Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Od XII 1980 w „S”. kolporter wydawnictw niezależnych w siatce kolportażowej MKZ, następnie Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 ponad 1 mies. w ukryciu. 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. NOWej, Kręgu, Rytmu. W 1982 współpracownik podziemnego „Tygodnika Mazowsze”, organizator lokali, łącznik (przekazywanie korespondencji zagranicznym dziennikarzom). W 1984 i 1988 (1 mies.) wyjazdy zarobkowe do Wlk. Brytanii. W 1985 zatrzymany na 48 godz. w związku ze sprawą „Krytyki”, po przedstawieniu zarzutu decyzją prokuratora przez 1 rok poddany nadzorowi MO (w sprawie także: Piotr Łukasiewicz, Robert Mroziewicz, Mirosława Grabowska, Jan Kofman).

W 1989 szef Biura Prasowego Senatu, 1989-1990 dyr. Biura Prasowego OKP. 1990-1991 z-ca szefa programu „Obserwator” w TVP, 1991-1992 z-ca redaktora nacz. dziennika „Obserwator Codzienny”, od 1993 redaktor, wkrótce kierownik działu krajowego, następnie kierownik działu publicystyki w „Gazecie Wyborczej”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

23 XI 1977 – 6 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KS MO w ramach SOS krypt. Awaria; od 15 II 1979 – 12 II 1981 przez Wydz. III/III-2/III KS MO w ramach SOS/KE krypt. Aga; 30 V 1984 – 30 IX 1986 przez Wydz. II Dep. I/Wydz. VI Dep. II MSW w ramach SOS krypt. Krezus.

Beata Losson