Rafał Dutkiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Rafał Dutkiewicz, ur. 6 lipca 1959 w Mikstacie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Podstawowych Problemów Techniki (1982), 1985 doktorat z logiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W l. 70. i 80. działacz KIK.

Po 13 XII 1981 współpracownik Kornela Morawieckiego i RKS Dolny Śląsk, łącznik m.in. Władysława Frasyniuka, Barbary Labudy, Józefa Piniora, Piotra Bednarza; w kontakcie z ukrywającymi się we Wrocławiu redaktorami podziemnego pisma RKS Dolny Śląsk Krzysztofem Turkowskim, Henrykiem Zielińskim (przygotowywane przez nich matryce białkowe dostarczał do drukarni); łącznik (za pośrednictwem ks. Andrzeja Dziełka) RKS z abp. Henrykiem Gulbinowiczem; współredaktor (m.in. z Teresą Szostek) listów podpisywanych przez W. Frasyniuka przekazywanych (przez abp. H. Gulbinowicza) Janowi Pawłowi II, w których opisywano sytuację w kraju. Współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu, współpracownik Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego tamże. Od 1983 mieszkaniec Lubina, 1983-1989 pracownik naukowy KUL, 1985-1987 wykładowca Seminarium Duchownego we Wrocławiu, Wyższego Seminarium Salwatorianów w Bagnie, Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu.

W 1989 sekretarz wrocławskiego KO „S”, odpowiedzialny za kampanię wyborczą, w 1990 przewodniczący KLD, od 1994 bezpartyjny. 1989-1993 pracownik naukowy UWr, 1991-2002 prezes Ward Howell International/Signium, od 2002 prezydent Wrocławia. W 2008 współzałożyciel (z m.in. Rafałem Matyją i Kazimierzem Michałem Ujazdowskim) przewodniczący (do 2009) Ruchu Obywatelskiego „Polska XXI”.

Bożena Szaynok