Rafael Budzbon

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Rafael Budzbon, ur. 10 VII 1961 w Bydgoszczy. Ukończył II LO tamże (1982).

XI 1979 – VIII 1980 członek grupy Gniewni i Solidarni organizującej akcje ulotkowe i malowania na murach.

V 1981 – 13 XII 1981 członek, od VI 1981 wiceprzewodniczący Rady Okręgowej Związku Młodzieży Demokratycznej w Bydgoszczy. W III 1981 członek Uczniowskiego KS w II LO. IX-XII 1981 współzałożyciel, autor i redaktor niezależnego pisma „Bydgoski Demokrata”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia (we współpracy m.in. z Magdaleną Leś i Krzysztofem Maciejewskim); drukarz ulotek i pism podziemnych, m.in. „Solidarność Stanu Wojennego” (wraz z Wiesławem Gościnnym i Wiesławem Wójcikiem). 17 III 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Inowrocławiu, uczestnik tygodniowej głodówki przeciwko wstrzymaniu korespondencji, widzeń z rodziną, adwokatem, 15 VI 1982 zwolniony po umorzeniu śledztwa. 1 V 1983 uczestnik niezależnej manifestacji, 9 V 1983 aresztowany, przetrzymywany w ZK w Koronowie, 27 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. W X 1983 współzałożyciel, autor i redaktor podziemnego pisma „Szansa”. W 1984 współautor (wraz ze Zbigniewem Zielińskim) wystawy fotograficznej z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki, zorganizowanej w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. Od 1985 współpracownik Ruchu Młodzieży Demokratycznej Wolność; 1985-1986 współzałożyciel, autor, redaktor i drukarz pisma bydgoskiego oddziału RMD „Raport”; drukarz Młodzieżowej Oficyny Literackiej (wydano m.in. wiersze więzienne Stefana Pastuszewskiego i kasety z koncertem Jacka Kaczmarskiego). 1984-1988 współwydawca (m.in. wraz z Piotrem Różyckim i Zbigniewem Zielińskim) podziemnych kalendarzy, znaczków poczt podziemnych i innych materiałów. W 1985 uczestnik spotkań RMD dot. powołania struktur krajowych, w 1986 uczestnik rozmów w związku z wejściem RMD do Federacji Młodzieży Walczącej. 3 XI 1986 odesłał książeczkę wojskową do WKU, w X 1987 uczestnik głodówki w kościele św. Andrzeja Boboli w obronie Piotra Różyckiego i Oskara Kasperka. 13 II 1987 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za uchylanie się od służby wojskowej; w II 1988 autor listu do ministra obrony narodowej; 18 IV 1988 skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego na 2,5 roku więzienia, 21 VII 1988 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. W 1987 pracownik SP w Dobrczu, 1987-1988 Młodzieżowego Domu Kultury, 1988-1989 fotograf i drukarz w firmie Polmax. W VIII 1988 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; 1988-1989 (wraz z P. Różyckim, Sławomirem Dudkiewiczem) prowadził punkt konsultacyjny dla osób zainteresowanych wojskową służbą zastępczą; współorganizator akcji ekologicznych, petycji do gen. Wojciecha Jaruzelskiego ws. wyprowadzenia lotniska wojskowego z Bydgoszczy.

1989-1990 zatrudniony w firmie Pubrex. 1991-1992 współzałożyciel (wraz z Piotrem Różyckim) pierwszego niezależnego klubu Trytony; 1993-2005 własna działalność gospodarcza (fotografia); 1999-2001 fotoreporter w „Ilustrowanym Kurierze Polskim”, 2005-2007 pracownik Nadleśnictwa Żołędowo; od VI 2009 współpracownik „Gazety Pomorskiej”.

Autor kilku wystaw fotograficznych (zbiorowych i indywidualnych).

W 2002 laureat II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Katarzyna Grysińska