Rajmund Bielecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Rajmund Bielecki, ur. 21 I 1946 w Wolfenbuttel k. Hannoweru (Niemcy). Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny (1970).

W III 1968 szef straży strajkowej w czasie strajku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, 1969-1970 zmuszony do powtarzania 5. roku studiów za udział w strajku studenckim. 1970-1971 pracownik Przedsiębiorstwa Realizacji Filmów – Zespoły Filmowe w Warszawie, w 1972 Zakładów Mechanicznych Chemitex w Łodzi, 1973-1988 Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Dziewiarskiego w Łodzi. 1964-1970 w ZSP, 1969-1970 członek Rady Uczelnianej ZSP UŁ. Od 1980 współpracownik KSS KOR, przekazywał informacje o naruszeniach praw pracowniczych w łódzkich zakładach przemysłowych; kolporter niezależnego pisma „Robotnik”, uczestnik druku 80. numeru tego pisma.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w COBRPD, od X 1980 wiceprzewodniczący, od IV 1981 przewodniczący KZ; 1980-1981 członek Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry „S”; kolporter niezależnego dwutygodnika „Solidarność z Gdańskiem”.

14 XII 1981 koordynator akcji ulotkowej na terenie COBRPD. 14 XII 1981 – 1982 współorganizator, współkoordynator tajnej Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry „S”, do 1985 jej członek; 14 XII 1981 – 1988 organizator, koordynator TKZ w COBRPD; w 1982 inicjator, organizator działalności wydawniczej, redaktor, drukarz podziemnego łódzkiego pisma „Serwis Informacyjny «Solidarności»”; organizator i uczestnik akcji ulotkowych w Łodzi. 31 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 10 XII 1982 zwolniony; po wyjściu przeniesiony na gorsze stanowisko pracy (z kierownika na szeregowego pracownika). 1982-1988 kolporter na Łódź wydawnictw podziemnych, m.in. „Serwisu Informacyjnego «Solidarności»”, „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Walczącej”, „Wolnej Solidarności”, „Przedwiośnia”, „Jesteśmy”, ulotek, znaczków poczty podziemnej.

1989-2005 dyrektor, następnie prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Przemysłowego Elle Sp. z o.o. w Łodzi; 2006-2007 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2008 na emeryturze.

Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2007).

Od 19 III 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach KE krypt. Działacz.

Tomasz Czarnecki