Regina Barczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Regina Barczyk, ur. 6 VIII 1927 w Dąbrówce Wlk. (obecnie dzielnica Piekar Śl.). Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy, Wydz. Lekarski (1953).

Podczas II wojny światowej robotnica przymusowa w kopalni ołowiu i rudy cynku w Bytomiu. Od 1954 członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. 1954-1960 asystentka w Klinice Neurologicznej ŚlAM w Katowicach, w 1961 II stopień specjalizacji z neurologii. 1961-1995 lekarz w Przychodni Neurologicznej Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zabrzu. 1977-1978 kolporterka „Komunikatu” KOR/KSS KOR. 1980-1985 udzielała pomocy medycznej i prowadziła społecznie terapię osób uzależnionych od narkotyków.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka „S” w PN GZOZ w Zabrzu, następnie członek KZ.

Po 13 XII 1981 kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. książek NOWej i krakowskiej Oficyny Literackiej, pism, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, pisma Międzyzakładowego Komitetu Oporu w Zabrzu „Bibuła”). XII 1981 – I 1982 ukrywała przewodniczącego zabrzańskiego MKO Józefa Jencza, udzielała pomocy medycznej represjonowanym, użyczała mieszkania na spotkania zabrzańskiej opozycji i na potrzeby kolportażu. 3 III 1985 zatrzymana, przewieziona do MUSW w Zabrzu, aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Katowicach, 22 VIII 1985 skazana na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata i grzywnę. Po wyjściu przeniesiona do poradni GZOZ w Knurowie na warunkach początkującego lekarza. 1989-1990 członek zabrzańsko-gliwickiego KO „S”.

1990-1994 radna Miasta Zabrze z listy KO, przewodnicząca Komisji Zdrowia; od 1995 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1986-1989 rozpracowywana przez p. III MUSW w Zabrzu w ramach KE krypt. Neurolog.

Teresa Brodzka