Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Częstochowa

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Częstochowa – podziemna struktura regionalna utworzona 2 III 1985, działała do 1989. Pierwszym przewodniczącym został Zbigniew Muchowicz. W skład RKK wchodzili: Aleksander Przygodziński, Józef Urbanek, Waldemar Ziębacz i Adam Czarnota, początkowo także Bogusław Samborski, Andrzej Zieliński, Halina Sołdrowska, Zdzisław Burzyński. W XII 1986, po wyjeździe do Szwecji Z. Muchowicza, przewodniczącym RKK został Józef Urbanek.

RKK wydawała biuletyny informacyjne: „Nadzieja”, „Wytrwamy”, „Komunikaty KOIS”. Wspierała jawnie działający Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowa i częstochowską grupę Ruchu Wolność i Pokój. W latach 1985-1986 poprzez Leszka Szeląga i Adama Hohendorffa nawiązała kontakt z „Biuletynem Łódzkim”. RKK korzystała z opieki Duszpasterstwa Ludzi Pracy prowadzonego przez ks. Romana Raczyńskiego przy parafii św. Józefa. Tam 18 IV 1989 rozpoczął jawną działalność następca RKK – Regionalny Komitet Wykonawczy NSZZ „S” z przewodniczącym A. Przygodzińskim.

Wojciech Rotarski