Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim. Założycielami RKW byli: Zbigniew Bełz, Stefania Hejmanowska i Jan Machnicki. 13 VI 1982 – inauguracja działalności. Celem RKW było zachowanie ciągłości działania NSZZ „Solidarność” w warunkach stanu wojennego i po delegalizacji Związku. Pierwszymi zadaniami, jakie wyznaczyło sobie RKW było wydawanie podziemnego biuletynu o nazwie „Feniks”, ulotek i wydawnictw okolicznościowych, zorganizowanie druku i kolportażu oraz pomoc osobom represjonowanym z powodów politycznych. RKW prowadziło działalność we współpracy z innymi organizacjami działającymi w solidarnościowym podziemiu w regionie oraz w kraju. W Gorzowie była to przede wszystkim organizacja Młodzieżowy Ruch Oporu, która przekształciła się w Ruch Młodzieży Niezależnej (przywódca: Marek Rusakiewicz). Działalność charytatywna prowadzona była w dużej części jawnie – poprzez powołany przez bpa ordynariusza Wilhelma Plutę Diecezjalny Komitet Pomocy współpracujący z Prymasowskim Komitetem Pomocy i przy wsparciu organizacji z zagranicy, głownie z Francji. 28 IV 1983 pierwszą audycję nadało Radio „Solidarność”, zorganizowane z inicjatywy RKW przy współpracy z RMN.

Oprócz wymienionych założycieli RKW w jej skład w różnych okresach wchodzili: Jerzy Klincewicz, Edward Borowski, Tadeusz Kołodziejski, Anna Kotkowska, Zenon Michałowski, Kazimierz Modzelan, Waldemar Mora, Stanisław Wicik, Zdzisław Wiernicki, Zbigniew Zięba, Rafał Zapadka i Bronisław Żurawiecki. Zbigniew Bełz kierował podziemiem do aresztowania 15 IV 1983, zastąpił go Stanisław Żytkowski (ps. Zbigniew Wiśniewski), który kierował podziemiem do IV 1989. RKW zorganizowana była i działała na tyle sprawnie, że nie przerwała działalności nawet wtedy, gdy SB aresztowała kilku jej członków jednocześnie, w tym Stanisława Żytkowskiego (przywódcę podziemia) i Edwarda Borowskiego (przewodniczącego NSZZ „S” w regionie przed 13 XII).

RKW zakończyła działalność w kwietniu 1989. Jawną działalność NSZZ „S” i organizację związku przejęła Rada Regionu powołana z inicjatywy RKW i działająca od I 1988.

Największą manifestację RKW zorganizowała 31 VIII 1982 (wzięło w niej udział kilka tysięcy osób).

Grażyna Pytlak