Renata Otolińska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Renata Otolińska, ur. 5 II 1958 w Dzierżoniowie. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska (1983).

W 1977 współorganizatorka wrocławskiego SKS, następnie rzecznik i skarbnik. Od 1977 współpracowniczka NOWej, następnie niezależnego wydawnictwa Głos; kolporterka książek i czasopism niezależnych (m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR, KSS KOR i „Robotnika”) z Warszawy do Wrocławia. Prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych; członek redakcji pisma „Podaj Dalej”; współinicjatorka wielu petycji, m.in. w obronie Kazimierza Świtonia i prześladowanych studentów krakowskich. W VII 1979 zawieszona w prawach studenta na 6 mies., pozbawiona stypendium i miejsca w akademiku przez uczelnianą Komisję Dyscyplinarną. Wielokrotnie zatrzymywana przez SB, m.in. 19 III 1980 w czasie kolportowania ulotek. W V 1980 uczestniczka protestu głodowego w obronie uwięzionych działaczy KSS KOR.

W X 1980 współorganizatorka struktur NZS na UWr. Członek samorządu studenckiego UWr. W 1981 ograniczyła działalność w związku z urodzeniem dziecka.

Po 13 XII 1981 kilkakrotnie rewizje w mieszkaniu, wzywana na rozmowy ostrzegawcze. 1984-1988 nauczycielka jęz. polskiego w SP nr 65 we Wrocławiu, 1988-2007 w V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego tamże.

1989-1999 w „S”. Od 2006 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 2007-2008 wicekurator w Kuratorium Wojewódzkim we Wrocławiu, od 2008 na emeryturze.

Odznaczona Medalem Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Artur Adamski