Robert Andrzej Kozubowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Robert Andrzej Kozubowski, ur. 10 I 1964 w Ostrzeszowie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek rehabilitacja ruchowa (1987) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek psychologia (1991).

1971-1990 harcerz i drużynowy w Ostrzeszowie.

1983-1987 członek NZS na AWF; 1985-1989 Komitetu Międzyuczelnianego NZS we Wrocławiu. 1984-1989 organizator druku w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NZS Droga, m.in. wydawca: „Na Indeksie. Pismo członków i sympatyków NZS” (od 1985), ulotek i książek; prowadził punkt kolportażowy na Krzykach, raz w mies. jeździł do Lublina w celu wymiany podziemnej prasy; współpracownik Solidarności Walczącej oraz luźno RKS i RKW (kolporter ich wydawnictw); uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu. Współorganizator i uczestnik demonstracji NZS w sprawie uwolnienia więźniów politycznych; uczestnik happeningów Pomarańczowej Alternatywy. Zatrzymany na 48 godz., poddany rewizji (skonfiskowano niezależne wydawnictwa). 1986-1989 szef Radia NZS, emitujący audycje raz w mies. na falach Programu Trzeciego Polskiego Radia. 1987-1989 wiceprzewodniczący Komitetu Uczelnianego „S” na AWF. W V 1988 uczestnik strajku NZS na AWF, członek KS. 1987-1991 asystent na AWF, 1989-1991 młodszy asystent rehabilitacji ruchowej w Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu.

1991-1992 współwłaściciel Zakładu Usług Telekomunikacyjnych Zutex we Wrocławiu, od 1992 współwłaściciel i członek Zarządu Zakładu Wielobranżowego Rotomat.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Maciej Olejniczak